top of page

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It's easy.

Search

NATIONAL ENVIRONMENT POLICY

Te akara matatio nei te Tuanga Taporoporo (National Environment Service) i te turanga o te ‘akateretereanga ture. Te rave nei matou i teia angaanga kia akapuapinga ia e kia akamatutu ia te ture a te Tuanga Taporoporo kia riro mai te Kuki Airani ei Ipukarea Tumanava.

Kua rave matou i te tai au uipaanga i te uriurianga manako e te karangaranga i runga i tetai au manamanata/apinga te tupu nei i runga nei i to tatou au enua e, i roto i to tatou aorangi (environment), ao ora natura (biodiversity) e te vai atura. E ka akara ō’onu atu matou, i te tai au ravenga I te rapakau i te reira.

I teia tuatau te koikoi nei matou I te au manakonako’anga tei akāriia mai na roto I teia au uipa’anga tei rave ia atu ki to tatou iti tangata. Te tapapa katoa nei matou I te tere atu ki te Pa Enua I te aravei atu I to tatou iti tangata no runga I teia tumu manako. Ka ‘aka koukou ia teia au manakonako’anga ki roto I te tai takai’anga (Policy) te ka ‘akanoo I te kaveinga ou no te Tuanga Taporoporo e te tai ua atu tangata e umumu nei I te rave I te tai angaanga I roto I to tatou Aorangi. Te irinaki’anga, na teia parani e akapapu mai I te tai au ravenga tau me kare I te tai au takai’anga tau I te rapakau, akatanotano me kare I te tauturu ia tatou I te akono I to tatou aorangi.

Me e uiaanga taau, taniuniu ia te tuanga akateretere ture o te Tuanga Taporoporo (Policy and Planning Division).

English Translation:

Kia orana kotou katoatoa,

The National Environment Service (NES) has been working on reviewing and developing an environment policy and new legislation with the hopes for a more effective legal framework to address environment issues dismissed in the current Environment Act.

Throughout this review, NES has consulted with stakeholders and agencies. NES’s next step naturally, is to consult with the Cook Islands people including our Pa Enua.

We are currently still in ‘draft mode’ with our National Environment Policy 2020. By the end of May we are hoping to have a final draft for Public Consultation. A final draft will be made available in due course.

This is to inform you what NES is currently doing in the Policy and Legislation area so that you are aware. We will keep you updated. Questions and queries should be directed to the Policy and Legal Division of NES.Image: NESbottom of page